Erdéllyel  kapcsolatos  magyar - és németnyelvű weblapok
      a napos oldal
      AKTUÁLIS
Erdély ma

Sepsiszentgyörgy.info Csík.ro
Hírek.ro
Udvarhely.roErdélyi turizmus  

egy új     Túrahonlap
Selyem András Zsigmond gondozásában

         
                

      ERDÉLY HONLAP            

       Élő Erdély

Erdélyi Lobby
-egyike az elsőknek , sajnos ritkán frissítik
 
CÍMGYŰJTEMÉNYEK
brassó.lap.hu
bukovina.lap.hu
csángó.lap.hu
csíkszereda.lap.hu
erdély.lap.hu
gyergyószentmiklós.lap.hu
hargita.lap.hu
háromszék.lap.hu
kisebbség.lap.hu
románia.lap.hu
sepsiszentgyörgy.lap.hu
székely.lap.hu
székelyudvarhely.lap.hu
szováta.lap.hu (új)
temesvár.lap.hu
 

 

 
   Metszéspont
a határon  túli magyar ífjúsági élet honlapja
   Csango.hu
   Magyar Emberi Jogok Alapítvány
   Erdélyi Magyar Orvosok Internetes Lapja

   Ferencz Attila honlapja
   Ateesoft


Rokestuf-Portal

Siebenbürgen - Rumänien
Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland
Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg
Homepage der Banater Schwaben
Banater Berglanddeutsche
Christian Orendi
genealogy.net
WebRing
TRANSYLVANIA SAXONS
Homepage des Ungarischen Instituts München
Homepage des Südost-Instituts, München


   Erdélyi helységek honlapjai  magyarul és németül              Monográfiák
Bereck
Bihar
brassó.lap.hu
www.brasso.ro
Csíkszereda
csíkszereda.lap.hu
Csíkszentimre
Csíkszentkirály
Gyergyószentmiklós
Gyergyóremete
Érmihályfalva
Kolozsvár
Kovászna
www.marosheviz.com

marosvasarhely.lap.hu

A MediBit   Vásárhelye

új  Híres Vásárhelyiek új
           
   új új új  Krónika  új új új

 Virtuális Főtér
 A ref.temető sírkövei
 A város 1848-as emlékei
 Vásárhelyiek e-mail-tára


Máramarossziget
Nagyvárad
Nagyenyed 

Nagyszalonta 

Sepsiszentgyörgy
Szamosújvár
Szászrégen
Székelykeresztúr
Székelyudvarhely
Székelyzsombor
Szováta
Torockó

udvarhely.ro 

Székelyföldinfo Udvarhely-környéki falvak leírásai , sok statisztikai adattal

Maros megye
Marosvásárhely
Ferencz Levente honlapja
MURES románul
Marosvásárhely NetSoft honlapja
Flash online
ingyenes apróhirdetések

Gemeinden der Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen

Die Gemeinden des Burzenlandes

Almen
Bulkesch
Großau
Groß-Alisch
Heltau
Heldsdorf - Höltövény
Hermannstadt -Szeben
Honigberg - Szászhermány
Kronstadt - Brassó
Moritzfeld
Nadesch - Szásznádas
Neustadt bei Kronstadt -
Keresztényfalva
Nussbach - Szászmagyarós
Orawitz
Perjamosch
Petersdorf -Barcaszentpéter
Reschitza - Resicabánya
Schirkanyen - Sárkány
Schäßburg - Segesvár
Steierdorf-Anina
Weidenbach - Vidombák
Weidenthal und Wolfsberg
Wolkendorf - Szászvolkány
Zeiden - Feketehalom
Zendersch

Barót  
Bözödújfalu  
Brassó
Csíkmadaras 
Csíkmenaság
Csíkpálfalva,Csíkdelne és Csíkcsomortán 
Csíkszereda Orbán Balázs szemével nézve
Csikszentimre honlapja
Erdővidék  
Erzsébetváros - Örmények a Kárpát-medencében  
Házsongárdi temető
Hegyközcsatár és vidéke  
Kolozsvár
Kovászna Megye
Máramarosszigeti templomok
Máréfalva  
Nagymedesér
Nagyszeben
Sepsiszentgyörgy
Szatmárnémeti
Szentegyháza város  
Teremiújfalu
Tordaszentlaszló  
Zilah  

           ***
Reussen
Kleinschenk
Talmesch in Siebenbürgen

         ***

Index der Deutschen Ortschafte 1895
Transylvania VILAGE LIST Index

  Sajtó és online hírforrások
     Napilapok           Hetilapok Havonta és negyedévente megjelenő kiadványok
Bihari Napló
Nagyvárad
Hargita Népe Csíkszereda
Háromszék
Sepsiszentgyörgy
Krónika
Kolozsvár

        
         Marosvásárhely

Nyugati Jelen
Arad
Romániai Magyar Szó
Marosvásárhely
Szabadság
Kolozsvár
Szalontai Napló
Nagyszalonta
Szatmári Friss Újság
Szatmárnémeti
Udvarhelyi Híradó
Székelyudvarhely
Bányavidéki Új Szó
Nagybánya
Brassói Lapok
Brassó
Erdélyi Napló
Nagyvárad
Gyergyói Kisújság
Gyergyószentmiklós
Székelyföld
Csíkszereda
Magyar Kisebbség             
Kolozsvár
Szilágyság
Zilah
Vasárnap
Kolozsvár  
Keresztény Szó
Gyulafehérvár
Korunk
Kolozsvár
Közbirtokossági Hírvivő
Kézdivásárhely
Magyar Kisebbség
Kolozsvár
Provincia
Kolozsvár
Pulzus
Marosvásárhely
Szászrégen és Vidéke
Szászrégen
Székelyföld
Csíkszereda
Tasnádi Tükör
Tasnád

PRO MINORITATE

TRANSSYLVANIA
      Német nyelvű kiadványok , hírforrások Médiatárak,hírügynökségek,

SbZ - Siebenbürgische Zeitung Online

Hermannstädter Zeitung on-line
Stand magyarországi lapok
Ziare.com romániai sajtó
Newspapers.com
The Paperboy

MTI ; BBC News ; CNN ;

  Egyházak és felekezetek  Erdélyben és Erdélyen kívűl
   Gyulafehérvári Érsekség www.catholic.ro .
   Erdélyi Református Egyházkerület - református lelkipásztorok címtárával !
   Kolozsvári Katolikus
      Egyetemi Lelkészség
   Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Uzoni reformátusok
A petrozsényi unitárius egyházközség honlapja
A székelykeresztúri unitárius egyházközség honlapja
FATIMA HONLAP
Magyar Keresztény Portál

Magyarországi Evangélikus Egyház

Parókia - a református porta(l)

Katolikus címtár

A Magyar Köztársaság határain kívüli magyar protestáns egyházak, Románia

A Magyar Protestantizmus

Magyar Katolikus Rádió
   Egyházi sajtó

VASÁRNAP - Romániai Magyar Katolikus Hetilap
keresztény szó - katolikus kulturalis havilap
Együtt - Máramarosszigeti Katolikus Plébániai Értesítő
Hírvivő-Az Erdélyi Református Egyházkerület Sajtóoosztályának internetes hírlapja

   
                  ***
 
A Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek   Lapja

Refnet Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat
   Kultúra
Irodalom
   Ady Endre
   Arany János
   Áprily Lajos összes versei
   Bogdán László versei
   Dsida Jenő
   Farkas Árpád
   Reményik Sándor összes versei
   Kányádi Sándor versei
   Kányádi Sándor -versek
   Szilágyi Domokos
   Szőcs Géza versei
   Vári Attila
   Wass Albert-versek
Könyvkiadók
új Erdélyi írók új
Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Erdélyi magyarság
Magyar Elektronikus Könyvtár
konyvtar.lap.hu
Hegedűs Géza-A magyar irodalom arcképcsarnoka
Magyar Protestáns Panteon
Erdélyi és csángó költészet
Világhírnév (irodalmi netlap)

 

  
új      KRITERION      új

erdélyi magyar könyvklub
Pro Print-könyvkiadó
Hargita Kiadóhivatal

               Színházak ,operatársulatok, filharmóniák , művészek
Kolozsvári Állami Magyar Színház
Opera romana Cluj-Napoca
Marosvásárhelyi nemzeti színház
A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
Temesvári Csiky Gergely Színház
Deutsches Staatstheater Temeswar
Teatrul National Timisoara
Opera Româna Timisoara
Teatrul Municipal Baia Mare

Marosvásárhelyi Filharmónia
Filarmonica George Dima din Brasov
Filarmonica Banatul Timisoara
Filarmonica Arad
Filarmonica Oradea

új  új Színházak a Kárpát-medencében új új

Színházak,társulatok címei

Theater Online-Magyarországi színházi körkép
OSZMI-Országos Színmuvészeti Múzeum és Intézet
A Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja
Magyar Színházi Portál
Színház - kritikai és elméleti folyóirat
Ellenfény
Függöny színházmuvészeti folyóirat
Erdélyi képzőművészek

Nagy Imre fametszetei
Kós Károly néprajzi grafikái

Kali József szobrai
Kinga Gallery

Rovásírás honlap

vilagorokseg.lap
FOLK CENTER ALAPÍTVÁNY
Erdélyi Magyarság
  Népművészet
  Népzene, néptánc, kézmuvesség
Erdélyi népdalok
Molnár Zoltán honlapja
Magyar népdalok
Erdély honlap - népzenék
HARGITA ÁLLAMI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
° Folkrádió °
° Utolsó óra  °   
Magyar Folklór Szervezetek
Szarkaláb Néptáncegyüttes
Virágos Néptáncegyüttes
Boróka Ifjúsági Néptáncegyüttes
A Kárpátia zenekar - Budapest, Hungary
Csango.hu népzene
Etnofon Népzenei Kiadó


   Történelmi linkek és  honlapok              
   Erdély történelme
   Magyar történelem
   Erdély az őskortól a honfoglalásig
   A magyarság megtelepedése Erdélyben
   Árpád-kori történelem
   Erdély a középkori magyar királyságban
   Az önálló Erdélyi Fejedelemség
   Az Erdélyi Fejedelemség Történeti Adattára
   Erdélyi fejedelmek
nemzeti.lap.hu
történelem.lap.hu
vilaghaboru.lap.hu

Hunnia Net - Történelem
Magyarország Története 1944-1956
Múlt-kor történelmi portál
szittya.hu-őstörténeti,történelmi és kulturális katalógus
Szittyakürt-válogatott cikkek

Korösi Csoma Sándor
A tizenhárom aradi vértanú
a " Károlyvonal"

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR HONLAPJA
Történeti Hivatal
Magyar Elektronikus Könyvtár
Magyar Protestáns Panteon
( alábbiak közül többen már betiltva...)

A Trianon Társaság honlapja
Trianoni-ki kicsoda
Magyar Feltámadás
WWW.NEMNEMSOHA.HU
Hatvannégy Vármegye
Magyar Múlt


( folytatása  következik )    Magyarok a nagyvilágban
 Linkgyűjtemények / Nyugat -Európai és
 tengerentúli magyar weboldalak

magyarsag.lap.hu
Külföldön magyarul
Külföldi Magyarok
kulfoldimagyaroldalak.lap.hu
MagyarOnline.net
Határon Túli Magyarok Információs Központja Alapítvány
Magyar Krónika - A Magyarok Világkapcsolata
MagyarKereso
Határon Túli Magyarok Hivatala
Hun Vannak a Magyarok
MVSZ - Magyarok Világszövetsége
Az Illyés Közalapítvány honlapja

Kisokos
Hullámvadász

Az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének Honlapja
Németországi Magyar Szervezetek
Hollandiai Magyar Szövetség
Magyar-Svéd Online Források - HUNSOR
Új kéve
Brassó
Finnországi magyarok honlapja
     Felvidék
Szlovákiai magyar weboldalak
Vasárnap - Vox Nova pozsonyi magyar családi magazin
Csallóközi régió
Komárom
Jokai Szinhaz Komarom
Nahát !
Kassai színház

      Kárpátalja
karpatalja.lap.hu
Beregszász
Linktár - Kárpáti Igaz Szó online
Munkács város honlapja
BeregNet
Balla D. K. honlapja
Beregpress Kárpátaljai újságok
BeregInfo
Karpatalja online hetilap
Magyar honlap

       Vajdaság
vajdasag.lap.hu
TippNet
VMSZ - Vajdasági Magyar
Szövetség
Délvidéki Magyarok Közössége
Szabadka
YuHu Jugoszláviai magyar weboldalak
Újvidéki Színház


       Képek , térképek                       
      Régi   képek  Újabbkori  képek  Térképek
Székelyudvarhely képekben
Udvarhely századelö-képei
Székelyudvarhely az 1900-1960-as években
Marosvásárhely 1900 körül
Régi nagyváradi képek
Képes Nagyvárad
Virtuális Kolozsvár az Interneten
Kolozsvári képek
Felsobánya képekben
régi Régen
Alte Postkarten aus Siebebuergen
Transyvlania Pics

Bilderbuch
Bilder von Heltau
ars-transylvanica

Hungaria Antiqua Depicta

Erdélyi Képeslapküldő Szolgálat   

Romania Web Photo Collection - Romania Pictures and Postcards   új

Máramarossziget képekben 1
Máramarossziget képekben 2
Máramarosszigeti templomok
Máramarossziget
Felsobánya képekben
Marosvásárhely
Bözödújfalu
Nagyváradi képek
Impressionen aus Sighisoara
új Sebők László térképgyűjteménye új
Kuhn & Sohn - CARPATHIAN MOUNTAINS
karpatenwilli.com
Bagyinszki GalériaHungarian & Transylvanian Images, Maps, Links &
Resources
Erdély a XIII. sz.-ban
Austro-Hungarian Empire (1882) Eastern Hungary
Osztrák-Magyar Monarchia varmegyei (1910)
TransylvaniaNet - Maps ( az Erdély tékép interaktív változata)
Die Geschichte Osteuropas und Siebenbürgens auf Karten
Rumänische Übersichtskarten
Sepsiszentgyörgy térképe
Székelyudvarhely
Kovászna Megye Térképe
MEK-térképek
Siebenbürger Landkarten

     Vegyes
 MENETRENDEK
     MÁV VOLÁN BKV
      MÁLÉV MAHART
     
érdemes megnézni :
Tilos Kávéház  -Csíkszereda


The Aromanians (Vlachs) in the Balkans
FernsehsenderRo
Rennkuckuck - die Rumänien-Seiten
Informatii consulare
aFLA.ro - Afli tot ce vrei! -kereső

Romániai magyar szervezetek


     
Cronica Cercetarilor Arheologice.Campania 2000
CIMEC - INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURALA
CIMEC - Patrimoniul crestin
Guvernul Romaniei
CFR Home Page
Biblioteca virtuala WWW Muzee în România
Pagina oficiala a Partidului Romania Mare
TRANSYLVANIA
Portalul romanilor din Germania

Erdély felekezeti és etnikai statisztikája


                  
                                                    


                                                         ©   Molnár Tamás  2003-2004